Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Kick-off nowego projektu. RWDZ czekają duże zmiany

Powrót

Ruszają prace związane z rozbudową systemu RWDZ. 19 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego pracującego nad nową wersją cyfrowego rejestru.

Najważniejszą zmianą jest budowa interfejsu API, dzięki któremu RWDZ będzie mógł pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie możliwa integracja nowego RWDZ z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych back office wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT.

"Budowa API do Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń oznacza bardzo ważną zmianę dla wszystkich pracujących w organach AAB. Dzięki temu rozwiązaniu czas prowadzenia każdej danej sprawy urzędowej związanej z obsługą wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym zostanie skrócony o kilka do nawet kilkunastu minut" – zapowiada pełniąca obowiązku Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Faktycznie największym beneficjentem tego rozwiązania będą pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej w powiatach i Urzędach Wojewódzkich, którzy w ramach swoich codziennych obowiązków wprowadzają dane inwestorów i inwestycji do systemu RWDZ. Dzięki nowemu rozwiązaniu ilość pracy ręcznej i mechanicznej zostanie znacznie zredukowana.

Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w wersji elektronicznej powstał w 2013 r. Jego celem było ułatwienie nadzorowania przez organ wyższego stopnia terminowości wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzez gromadzenie informacji na temat zgłaszanych przez inwestorów wniosków. Kolejną planowaną w przyszłości zmianą w rejestrze, poza budową API, jest poszerzenie o procedury dostępne dla inwestorów w serwisie e-Budownictwo. Dzięki temu powstanie system do generowania bieżących statystyk w zakresie wszystkich prowadzonych spraw w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz bezcenna baza danych. Nowy RWDZ pozwoli nam ocenić rzeczywisty postęp, jaki dokonuje się w cyfryzacji w budownictwie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac 17 listopada 2021 r. planowane jest zakończenie prac programistycznych związanych z API. System będzie wdrażany w organach AAB z początkiem 2022 r.