Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Już we wrześniu pierwszy warsztat szkoleniowy on-line

Powrót
Już we wrześniu pierwszy warsztat szkoleniowy on-line

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, GINB zaprasza pracowników terenowych organów nadzoru budowlanego i  administracji architektoniczno-budowlanej na warsztat on-line dotyczący nowelizacji ustawy – Prawo budowlane.

Warsztat odbędzie się 25 września 2020 r. w godzinach 9:00 – 14.30. Ze względu na dużą liczbę osób zainteresowanych udziałem, a także z uwagi na ograniczenia techniczne, czynny udział w warsztacie w terminie wrześniowym będą mogli wziąć pracownicy wojewódzkich organów nadzoru budowanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. Inni chętni pracownicy organów nadzoru budowlanego i  administracji architektoniczno-budowlanej mogą uczestniczyć w nim na żywo, chociaż bez możliwości zadawania pytań, podczas transmisji na kanale YouTube.

W kolejnych miesiącach, w październiku i listopadzie br., zaplanowane są po 4 dodatkowe sesje warsztatów z możliwością czynnego udziału dla wszystkich powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i starostw.