Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Jubileusz 20-lecia nadzoru budowlanego – Listopad 2019

Powrót

 

20-lecie Inspekcji Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
15 listopada br. Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, uczestniczył w spotkaniu z okazji 20-lecia Inspekcji Nadzoru Budowlanego, którego organizatorem był Piotr Wiss, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wręczył wojewódzkiemu inspektorowi i powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego dyplomy z okazji Jubileuszu oraz podziękował za dotychczasową pracę.

20-lecie Inspekcji Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

 

Warsztaty szkoleniowe organów nadzoru budowlanego województwa śląskiego
W dniach 13-15 listopada br. w Szczyrku Elżbieta Oczkowicz, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, zorganizowała warsztaty szkoleniowe organów nadzoru budowlanego województwa śląskiego.
Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, omówił bieżące problemy związane z prowadzeniem przez organy nadzoru budowlanego postępowań administracyjnych w aspekcie orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego. Uczestnicy przedyskutowali również wybrane zagadnienia z zakresu prawa budowlanego oraz zasady wprowadzania wyrobów budowlanych.
Podczas warsztatów, wojewódzki inspektor oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego otrzymali od Głównego Inspektora dyplomy z okazji obchodzonego
w bieżącym roku Jubileuszu 20-lecia nadzoru budowlanego.

 

Narada szkoleniowa dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego województwa podlaskiego
8 listopada br. Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wziął udział w naradzie zorganizowanej przez Kazimierza Witolda Roszkowskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Spotkanie odbyło się w Białymstoku i uczestniczyli w nim pracownicy Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego z województwa podlaskiego.
Z okazji Jubileuszu 20-lecia nadzoru budowlanego, Główny Inspektor podziękował wszystkim za pracę i wręczył dyplomy wojewódzkiemu inspektorowi oraz powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego.

Narada szkoleniowa dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego województwa podlaskiego

 

Spotkanie poświęcone problematyce nadzoru budowlanego terenu województwa łódzkiego
Barbara Malec, Przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Jarosław Karolewski, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zorganizowali w dniach 5-6 listopada br. w Łodzi spotkanie poświęcone problematyce nadzoru budowlanego terenu województwa łódzkiego. Uczestniczył
w nim Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Korzystając z okoliczności Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wręczył wojewódzkiemu inspektorowi i powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego dyplomy z okazji Jubileuszu 20-lecia nadzoru budowlanego oraz podziękował za dotychczasową pracę.

Spotkanie poświęcone problematyce nadzoru budowlanego terenu województwa łódzkiego

 

Narada szkoleniowa dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
W dniach 24-25 października br. w Fojutowie odbyła się narada szkoleniowa dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z województwa kujawsko-pomorskiego, której organizatorem był Zbigniew Sulik, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. W wydarzeniu uczestniczył Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Uczestnicy narady omówili zagadnienia związane z bieżącą działalnością powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w zakresie postępowań kontrolnych i skargowych oraz postępowań administracyjnych, a także wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w obszarze działalności kontrolnej i postępowań administracyjnych.
Podczas spotkania Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wręczył powiatowym inspektorom dyplomy z okazji Jubileuszu 20-lecia nadzoru budowlanego.