Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

II Regionalne Forum Inżynierskie w Toruniu

Powrót
II Regionalne Forum Inżynierskie w Toruniu

Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków i rola inżynierów budownictwa w tym procesie była tematem II Regionalnego Forum Inżynierskiego w Toruniu w dniach 3-4 września 2021 r.

Podczas Forum wystąpienia zaprezentowali m.in.: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz przedstawiciele Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowali: Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Marcin Cudak, Dyrektor Biura Organizacyjnego, którzy przedstawili temat - Dominująca problematyka w aktualnej działalności GUNB.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński omówił przepisy ustawy Prawo budowlane po zmianach oraz rolę izby w procesie tych zmian. Dyrektor Adam Baryłka przedstawił temat: Cyfryzacja budownictwa – innowacyjnością w efektywnym przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego.

Wśród tematów pojawiły się również: trendy, prognozy, szanse i zagrożenia dotyczące inwestycji, regionalne aktualności w sektorze budowlanym, które przybliżyli Przewodniczący Okręgowych Izb współorganizujący z Forum, a także działalność młodych inżynierów budownictwa, w tym problematyka BIM.

Organizatorami wydarzenia byli: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Łódzka OIIB, Mazowiecka OIIB, Pomorska OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB.

Patronem honorowym wydarzenia był Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.