Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

I warsztaty z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego dotyczące propozycji zmian w Prawie budowlanym

Powrót
Logo GUNB

Pierwszy z cyklu warsztatów z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego odbył się 3 września br. w formule online. Tematem wiodącym były propozycje zmian do ustawy - Prawo budowlane zgłoszone przez WINB.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z Gdańska, Kielc i Krakowa.

Omawiane propozycje dotyczyły ułatwienia i uproszczenia formy proceduralnej współpracy pinb/winb z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Kolejne warsztaty, w tej samej formule, odbędą się 17 września, a ich efektem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie zmian zaproponowanych przez WINB do przepisów Prawa budowlanego.