Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

I Posiedzenie Zespołu doradczego GINB

Powrót
Zespół doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

20 grudnia br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odbyło się I posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wydarzenie zainaugurowała Dorota Cabańska, p.o. GINB. W mowie powitalnej podziękowała członkom Zespołu za przyjęcie zaproszenia do wspólnych prac i chęć wsparcia jej inicjatywy:

„Zadanie to wymagać będzie trudu i zaangażowania. Jestem jednak przekonana, że tylko wasza aktywność i autorytet są w stanie sprostać temu dziełu. I cieszę się, że mam was na naszym pokładzie. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że odpowiedzieliście z entuzjazmem na moją prośbę”.

Po części oficjalnej spotkania, członkowie Zespołu wybrali Przewodniczącego oraz jego Zastępców:

  • Przewodniczący Zespołu - dr inż. arch. Adam Baryłka - Prezes PSRIBS/Dyrektor Departamentu DAB w MRIT
  • I Zastępca Przewodniczącego - mgr inż. Roman Karwowski - Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
  • II Zastępca Przewodniczącego - mgr inż. Roman Lulis – Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Następnie zebrani omówili sprawy organizacyjne i merytoryczne związane z pracami Zespołu.

Powołany dziś do życia projekt ekspercki ma przed sobą misję - zapewnienie fachowego i specjalistycznego doradztwa w m.in. następujących obszarach:

  • orzecznictwa administracyjnego administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
  • działalności kontrolnej administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
  • cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • usprawnień w obszarze budownictwa,
  • współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym.

Kolejne Posiedzenie Zespół doradczy GINB zaplanował na 24 stycznia 2022 r.

 

Członkowie Zespołu doradczego GINB:

1. Przewodniczący Zespołu - dr inż. arch. Adam Baryłka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

2. I Zastępca Przewodniczącego - mgr inż. Roman Karwowski, Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. II Zastępca Przewodniczącego - mgr inż. Roman Lulis, Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4. mgr inż. Janusz Szczepański, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

5. mgr inż. Elżbieta Kowalczyk, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

6. mgr inż. Grzegorz Gralak, Prezes Kujawsko Pomorskiego Oddziału PSRIBS

7. dr inż. arch. kraj. Tomasz Kościelecki, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

8. dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

9. prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, Instytut Naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

10. prof. dr. hab. inż. Michał Szota, Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

11. dr inż. Piotr Podhorecki, APJM Consulting

12. dr n. pr. adw. Mariusz Filipek

13. adw. Anna Tetkowska

14. mgr inż. Mirosław Boryczko, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Wręczenie powołań
Obrady Zespołu doradczego
Przeodniczacy Zespołu doradczego Adam Baryłka
Obrady Zespołu