Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

GUNB pracuje nad serwisem, który wesprze realizację wykonań zastępczych

Powrót
Kpmputer

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pracuje nad serwisem internetowym, który usprawni realizację wykonań zastępczych. Udostepnienie rozwiązania planowane jest w połowie tego roku.

Czym są wykonania zastępcze

Częstym problemem nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej jest niewykonywanie przez inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów nałożonych na nich obowiązków. Mogą one dotyczyć np. rozbiórki, usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym, przywrócenia stanu poprzedniego i innych robót budowlanych. 

W takich przypadkach organy mogą realizować wykonanie zastępcze. Szukają zastępczego wykonawcy do realizacji danego zobowiązania. Jest to rozwiązanie, które z jednej strony usprawnia realizację danego obowiązku po stronie właściciela obiektu, z drugiej może generować zlecenia dla firm, w efekcie służy także lokalnej społeczności bo pozwala na usunięcie potencjalnego zagrożenia lub pozbycie się uciążliwości.

Rozwiązanie GUNB

GUNB buduje serwis internetowy, który ma wpierać organy w tym procesie i powstaje w ścisłej współpracy z nimi. Znalezienie wykonawcy do realizacji wykonań zastępczych nie jest łatwe z uwagi na niewielką liczbę firm budowlanych działających lokalnie i rosnące ceny usług w branży budowlanej. Serwis będzie udostępniał publicznie bazę ogłoszeń oraz będzie umożliwiał prowadzenie licytacji.

Dla kogo

Ogłoszenia dotyczące prac rozbiórkowych i budowlanych w serwisie będą zamieszczać powiatowe i wojewódzkie organy nadzoru budowlanego oraz organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast z bazy ogłoszeń będą korzystać przedsiębiorcy – firmy budowlane, które szukają nowych zleceń i chcą poszerzyć zakres terytorialny swojej działalności.

Dotychczas bowiem informacja o wykonaniach zastępczych docierała głównie do lokalnych przedsiębiorców.