Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

GUNB pracuje nad serwisem, który wesprze realizację wykonań zastępczych

Powrót
Kpmputer

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pracuje nad serwisem internetowym, który usprawni realizację wykonań zastępczych. Udostepnienie rozwiązania planowane jest w połowie tego roku.

Czym są wykonania zastępcze

Częstym problemem nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej jest niewykonywanie przez inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów nałożonych na nich obowiązków. Mogą one dotyczyć np. rozbiórki, usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym, przywrócenia stanu poprzedniego i innych robót budowlanych. 

W takich przypadkach organy mogą realizować wykonanie zastępcze. Szukają zastępczego wykonawcy do realizacji danego zobowiązania. Jest to rozwiązanie, które z jednej strony usprawnia realizację danego obowiązku po stronie właściciela obiektu, z drugiej może generować zlecenia dla firm, w efekcie służy także lokalnej społeczności bo pozwala na usunięcie potencjalnego zagrożenia lub pozbycie się uciążliwości.

Rozwiązanie GUNB

GUNB buduje serwis internetowy, który ma wpierać organy w tym procesie i powstaje w ścisłej współpracy z nimi. Znalezienie wykonawcy do realizacji wykonań zastępczych nie jest łatwe z uwagi na niewielką liczbę firm budowlanych działających lokalnie i rosnące ceny usług w branży budowlanej. Serwis będzie udostępniał publicznie bazę ogłoszeń oraz będzie umożliwiał prowadzenie licytacji.

Dla kogo

Ogłoszenia dotyczące prac rozbiórkowych i budowlanych w serwisie będą zamieszczać powiatowe i wojewódzkie organy nadzoru budowlanego oraz organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast z bazy ogłoszeń będą korzystać przedsiębiorcy – firmy budowlane, które szukają nowych zleceń i chcą poszerzyć zakres terytorialny swojej działalności.

Dotychczas bowiem informacja o wykonaniach zastępczych docierała głównie do lokalnych przedsiębiorców.