Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Gala konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Powrót
Gala konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

W salach Zamku Królewskiego w Warszawie 23 września br. odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.". Jednym z honorowych patronów konkursu jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Przedstawiciel GINB uczestniczy także w pracach jury.

W gali finałowej tegorocznej edycji „Modernizacji Roku & Budowy XXI w.". wzięła udział p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.
Podczas otwarcia uroczystości złożyła gratulacje uczestnikom, zwycięzcom rywalizacji oraz organizatorom. Podziękowała za zaangażowanie i determinację włożone w przywracanie świetności obiektom skazanym na zapomnienie i zniszczenie. Odczytała także list skierowany do zebranych przez wicepremier Jadwigę Emilewicz.
W liście minister Emilewicz podkreśliła, że „współdziałanie samorządowych stowarzyszeń budowlanych z administracją rządową skutkuje obopólnym zaangażowaniem w najbardziej żywotne sprawy budownictwa. Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczyna się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Mam głęboką nadzieję, że wprowadzone zmiany zostaną pozytywnie odebrane przez przedstawicieli branży i znacząco ułatwią proces budowlany, co przyniesie korzyści całej gospodarce i sprawi, że powstawać będzie jeszcze więcej wartościowych projektów budowlanych, takich jak nagradzane dzisiaj".

Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w." od ponad 20. lat promuje najlepsze przedsięwzięcia budowlane, których celem jest ratowanie narodowego dziedzictwa materialnego. Rywalizujące w konkursie realizacje oceniane są m. in. pod względem funkcjonalności modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesności technologii, zastosowanych wyrobów budowlanych, rozwiązań projektowych, a w przypadku obiektów zabytkowych oceniania jest też dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli oraz ochrona dóbr kultury współczesnej.
W tegorocznej edycji „Modernizacji Roku & Budowy XXI w." wzięło udział 460 realizacji, z których 76 dotarło do ścisłego finału.