Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu

Powrót
Uczestnicy Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu. Szczegóły forum pod linkiem "Czytaj więcej"

9 września na Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbył się panel E-budownictwo - przełom w procesie inwestycyjno-budowlanym. W dyskusji, którą poprowadził red. Bartosz Bednarz, wzięli udział następujący paneliści:

  • Robert Nowicki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 
  • Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB
  • Wojciech Gwizdak, Sekretarz, Krajowa Rada Izby Architektów RP
  • Mirosław Boryczko, Przewodniczący, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
  • Andrzej Falkowski, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas spotkania poruszano kwestię zakresu prowadzonych prac w obszarze cyfryzacji, współpracy z innymi podmiotami, barier dla rozwoju projektu, roli jaką ma do odegrania GUNB, czasu i warunków potrzebnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej budownictwa.

Inspektor Dorota Cabańska opowiedziała o tym, co udało się zrobić i nad czym obecnie pracujemy w ramach projektu cyfryzacji - Uruchomiliśmy serwis e-budownictwo, na którym dostępnych jest 10 formularzy wniosków i który ma pozytywną ocenę wśród użytkowników. Teraz rozpoczynamy drugi etap pilotażu serwisu, który jest dużo większym wyzwaniem i przedsięwzięciem, czyli przeprocedowanie scyfryzowanego projektu budowlanego. To jest nasz główny priorytet realizowany przy wsparciu inżynierów i architektów, za co tutaj bardzo dziękuję. Wiemy, że to jest jedna z najważniejszych dla inwestorów procedur. Prowadzimy pilotaż z ich udziałem i zaangażowaniem organów samorządowych, a wnioski płynące z badań będziemy w najbliższych miesiącach wdrażać, aby w przyszłym roku scyfryzowany projekt budowlany wprowadzić. To będzie ogromny krok naprzód!

W dalszej części wypowiedzi Pani Dorota Cabańska przedstawiła pozostałe elementy układanki - konto inwestora, integrację serwisu e-budownictwo z systemem RWDZ, Elektroniczny Dziennik Budowy, elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane eCRUB, a na koniec nasze największe wyzwanie -  koncepcję Platformy Informacji Przestrzennej.

Chcemy, aby wszystkie dane, które są gromadzone w dzisiejszych rejestrach i ewidencjach będących w posiadaniu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które będziemy modernizować, były pokazywane na mapie przestrzennej. Chcemy w końcu upowszechnić informacje, które są dzisiaj zamknięte w tych systemach - powiedziała pani Dorota Cabańska.