Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

E-protokół od 18 września potwierdzi wykonanie przeglądu przewodów kominowych

Powrót

Od 18 września br., czyli od uruchomienia wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, protokół elektroniczny potwierdzi wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Będzie to jedyna ważna forma potwierdzenia. Protokół elektroniczny całkowicie zastąpi dotychczasowy dokument papierowy.

Z dniem 18 września br. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków stanie się podstawowym narzędziem pracy każdego kominiarza w naszym kraju.

Należy pamiętać, że system, jak każde narzędzie, nabiera wartości dopiero poprzez poprawne i pełne jego wykorzystanie. Właściwe posługiwanie się systemem przez jego użytkowników pozwoli skupić się na sprawnej obsłudze usługi związanej z przeglądami przewodów kominowych.

Powyższe w połączeniu z prawidłową realizacją nowych przepisów regulujących przeglądy, sprawi, że system faktycznie ułatwi codzienną pracę, a co ważniejsze przyczyni się do realizacji głównego celu – poprawy jakości powietrza w Polsce.

Protokół elektroniczny

Kluczową czynnością w procesie przeglądu przewodów kominowych jest wystawienie protokołu elektronicznego, tzw. e-protokołu. Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą , która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych.

Forma elektroniczna pozwoli szybko i łatwo sięgnąć do protokołu, gdy zajdzie taka potrzeba.

W każdej chwili będzie można pobrać go ze swojego konta w systemie.

 

Ważne!

Podczas przeglądu należy zapytać kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny!

Protokół elektroniczny będzie można zobaczyć od razu po wykonanym przeglądzie na swoim koncie w systemie.

 

Nowe e-usługi

Od 18 września br. poprzez CEEB obywatele będą mogli zamówić inwentaryzację budynku za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz zgłosić tzw. „kopciucha”.

E-usługi dedykowane będą również pracownikom administracji publicznej oraz przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Przedsiębiorcom pozwolą zapisać się do wykazu osób uprawnionych, by móc wprowadzać dane do systemu i tworzyć w nim dokumenty.

Urzędnikom i pracownikom administracji pozwolą efektywnie wykorzystać możliwości systemu, umożliwiając zarówno wprowadzanie danych, generowanie raportów.

 

Deklaracje CEEB

Na CEEB składają się także deklaracje o użytkowanym źródle ciepła i źródłach spalania paliw. Wypełniane są one przez właścicieli budynków, a także zarządców nieruchomości.

Właściciel lub zarządca budynku jest zobligowany do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od jego pierwszego uruchomienia.

 

CEEB

CEEB powstaje w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Długofalowym efektem projektu ma być poprawa jakości powietrza w Polsce. CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. To działająca już internetowa baza danych, dzięki której polskie gminy na bieżąco otrzymują rzetelne informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Gmina już w tej chwili może wspierać raportami z CEEB efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Ewidencja ułatwi i usprawni także działania interwencyjne oraz będzie stanowić podstawę do planowania lokalnej jak i ogólnokrajowej przyszłej polityki niskoemisyjnej.