Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

e-Budownictwo 2.0

Powrót
strona glowna serwisu e-budownictwo

1 października br. uruchomiliśmy nową wersję serwisu e-Budownictwo. Serwis, który od ponad roku znacząco pomaga inwestorom w pracy, w nowej odsłonie oferuje dużo więcej ułatwień. Wypełnianie elektronicznych formularzy jest jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Wybór roli

W najnowszej wersji aplikacji sami wybieramy rolę, w której występujemy. Na początku wypełniania formularza zaznaczamy w tym celu odpowiednie pole. 

Są trzy role :

  • inwestor jako osoba fizyczna,
  • inwestor jako osoba prawna  reprezentant
  • pełnomocnik.  

W dotychczasowej wersji serwisu taki sam formularz udostępnialiśmy wszystkim, co oznaczało, że program proponował użytkownikom treści, które w pewnych sytuacjach można pominąć. Obecnie dane, które wprowadzamy, odpowiadają naszej roli w procesie inwestycyjno-budowlanym i pełnionej przez nas funkcji.

 e_budownictwo
Aplikacja e-Budownictwo. Wybór roli w procesie budowlanym.

Wygodna nawigacja – nawiguj swoją pracą

Serwis rozbudowaliśmy o menu nawigacji pozwalające w swobodny sposób decydować, którą część formularza będziemy wypełniać. W każdym momencie możemy cofnąć się o jeden bądź więcej kroków w przód bądź w tył. Mamy do dyspozycji następujące sekcje i podsekcje w menu nawigacji:

  • Wybór roli
  • Inwestor – Dane inwestora – Dane pełnomocnika
  • Inwestycja – Nieruchomość – Urząd – Kwestionariusz
  • Załączniki
  • Podsumowanie

Nawigowanie po formularzach to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią wcześniej rozpocząć swoją pracę z wnioskiem, aby wrócić do pracy w momencie, kiedy będą mieli wszystkie dane. Można zacząć tylko od wyboru działki z mapy, zapisać wersję roboczą, a pozostałe informacje dodać później. Niektórzy potrzebują za jednym razem zrobić wszystko od A do Z,  lubią być prowadzeni „za rękę” i chcą „podążać za jednym przyciskiem”. Dla nich mamy także dobrą wiadomość. Duży, niebieski przycisk „Dalej” zostaje w niezmienionym kształcie.

 

 e-budownictwo
Aplikacja e-Budownictwo. Nawigacja.

 Nowa wyszukiwarka działek

Możliwość wyboru działek z poziomu mapy jest najbardziej docenianą przez użytkowników funkcjonalnością. Dlatego sekcja została rozbudowana aż o dwie nowości. Pierwszą z nich jest import działek z pliku csv. Rozwiązanie ma być pomocne dla dużych inwestycji. Czasem ilość działek jest większa niż kilka. Zdarzają się sytuacje, gdzie jest ich nawet ponad sto. Na przykład przy inwestycjach liniowych obejmujących swoim zasięgiem teren dwóch, trzech województw. Import z pliku csv jest funkcją dedykowaną takim przedsięwzięciom. Drugą, nową funkcjonalnością jest wyszukiwanie działki po identyfikatorze. Rozwiązanie może być przydatne dla inwestorów indywidualnych, którzy często posługują swoim numerem działki. Po wpisaniu identyfikatora, system odnajduje szukaną działkę i pobiera pozostałe dane - obręb, numer ewidencyjny i dane adresowe.

e-budownictwo
Aplikacja e-Budownictwo. Dane nieruchomości.

Rozwijany układ treści  

Przepisy ustawy Prawo budowlane są trudne, dlatego w serwisie e-Budownictwo zawsze były zebrane najważniejsze wymagania dla inwestorów związane z załatwianiem spraw urzędowych. Informacje te były dostępne  po wybraniu konkretnego wniosku. W nowej wersji aplikacji wprowadziliśmy inny sposób prezentacji treści w formie rozwijanych tematycznie punktów. Dzięki temu możemy szybciej znaleźć informację, której potrzebujemy. Wybieramy temat, który nas interesuje, klikając w dany temat.

Udostępnianie

Zadanie przygotowania wniosku w procesie inwestycyjno-budowlanym spoczywa zwykle na inwestorze bądź pełnomocniku. Niekiedy może to być reprezentant osoby prawnej – wspólnik bądź członek zarządu spółki. Dobrą praktyką jest udostępnianie dokumentów wszystkim zainteresowanym stronom przed wysłaniem. W nowym serwisie e-Budownictwo możemy udostępniać  przygotowywany wniosek innym uczestnikom procesu inwestycyjno-budowlanego – przed zapisaniem i przed wysłaniem. Inwestor wypełniający formularz może go udostępnić pozostałym inwestorom również w trybie edycji, na przykład w celu uzupełnienia wniosku. Jeśli występujemy w roli pełnomocnika, udostępniamy go inwestorom, a jeśli jesteśmy w zarządzie firmy – pozostałym członkom zarządu. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ponieważ udostępnianie polega na wpisaniu dowolnego adresu e-mail innego użytkownika serwisu podczas wypełniania wniosku.

API

Dobra wiadomość dla wszystkich zaawansowanych cyfrowo jednostek samorządu terytorialnego. Nowy serwis posiada interfejs dla programistów, umożliwia podstawową integrację i zaczytanie danych do innych systemów, np. lokalnych systemów dziedzinowych, z którego korzystają starostwa powiatowe. Docelowo dzięki API sprawy prowadzone przez pracowników organów terenowych mogą być prowadzone szybciej. Dążymy do automatyzacji procesów administracyjnych w budownictwie i chcemy zmniejszyć ilość pracy mechanicznej urzędników.

Urzędy zainteresowane integracją swojego oprogramowania z serwisem e-Budownictwo powinny zgłosić zapotrzebowanie poprzez wysłanie maila na adres: e-budownictwo@gunb.gov.pl

Podsumowanie

Strona z podsumowaniem pojawiła się w serwisie e-Budownictwo wcześniej, ale warto ją teraz omówić. W serwisie e-Budownictwo, zanim zapiszemy wniosek, możemy na końcu zapoznać się ze wszystkimi informacjami dokumentu na jednej, kompaktowej stronie. To bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Kiedy wypełniamy wniosek, często robimy to w pośpiechu. Pewne dane mogą nam umknąć, zdarzają się pomyłki i potknięcia. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek załatwiał jakąś sprawę urzędową. Dokument w postaci papierowej można szybko sczytać przed wysłaniem. Podobnie jest w aplikacji do generowania ważnych,  urzędowych dokumentów. Na samym końcu sprawdzamy, czy wszystko się zgadza i zapisujemy*.

Podsumowanie jest ostatnią stacją w serwisie e-Budownictwo, ale pociąg jedzie dalej. Po zapisaniu wniosku przesiadamy się na stronę gov.pl do systemu ePUAP. W tym celu klikamy w przycisk „Przejdź na gov.pl”.

Powodzenia!

 *Zapis wniosku jest istotny, ponieważ wiąże się z nadaniem ID wniosku – unikalnego numeru, pod którym wniosek  będzie identyfikowany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Urzędnik będzie się posługiwał numerem ID w celu zlokalizowania oryginalnego dokumentu dostarczonego do urzędu na skrzynkę ePUAP.