Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Dzień Budowlanych 2020

Powrót
Dzień Budowlanych 2020

Z okazji Dnia Budowlanych Pracownikom nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz całej branży budowlanej składam serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz realizacji zamierzonych celów.

Bardzo dziękuję za trud, poświęcenie i zaangażowanie wkładane w codzienną pracę na rzecz polskiego budownictwa.

Dorota Cabańska

p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego