Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Departament Usług Cyfrowych w nowym statucie GUNB

Powrót

26 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające statut Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W ramach nowej struktury Urzędu powstanie Departament Usług Cyfrowych, w którego kompetencjach znajdzie się dalszy rozwój serwisu e-Budownictwo, projektu ZONE, a także uruchomienie zupełnie nowych e-usług wspierających elektroniczną obsługę procesu inwestycyjno-budowlanego.

Najważniejsze projekty cyfryzacji w GUNB:

  • Portal e-Budownictwo
  • Elektroniczny Dziennik Budowy
  • Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego
  • Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane e-CRUB
  • Nowy Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń
  • Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), w ramach którego powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  • System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Rozporządzenie wchodzi w życie 10 sierpnia 2021 r.

plan cyfryzacji w budownictwie - mapa drogowa projektów GUNB w latach 2021-2023
Mapa drogowa cyfryzacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w lipcu 2021 r.