Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Deklaracje dot. źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) - najnowsze działania informacyjne i promocyjne GUNB

Powrót
Deklaracje dot. źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) - najnowsze działania informacyjne i promocyjne GUNB

 

30 czerwca 2022 roku upływa termin zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym GUNB intensyfikuje swoje działania w zakresie informowania, zarówno mieszkańców, jak i pracowników urzędów miast i gmin o tym obowiązku.

Z nowym rokiem rozpoczęliśmy rozmowy z instytucjami, z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę w zakresie prowadzenia wspólnych akcji informacyjno-promocyjnych dot. CEEB i składania deklaracji. Na naszą prośbę już odpowiedzieli m.in.: Poczta Polska S.A, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Krajowa Izba Kominiarzy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Międzywojewódzki Cech Kominiarzy i Krajowa Izba Kominiarzy - kominiarze przy okazji przeglądów kominiarskich będą informować i przypominać o konieczności złożenia deklaracji (czyt.: Współpraca GUNB z Krajową Izbą Kominiarzy i Międzywojewódzkim Cechem Kominiarzy).

Jednocześnie sami, na bieżąco realizujemy wysyłkę i dystrybucję przygotowanych przez nas ulotek i plakatów informacyjnych, które bezpłatnie udostępniamy instytucjom współpracującym i zainteresowanym podmiotom.

W sposób ciągły budujemy współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), Wojewódzkimi Inspektoratami Nadzoru Budowlanego (WINB) i administratorami lokalnymi CEEB w publikowaniu informacjio CEEB , które przygotowaliśmy. Kontynuujemy działania rozpoczęte w 2021, polegające na wspieraniu przedsięwzięć informacyjnych prowadzonych przez samorządy poprzez przekazywanie informacji nt. CEEB, udostępnianie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz comiesięczne spotkania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami urzędów miast wojewódzkich. Są one doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz rozmów nt. potencjalnych możliwości i sposobów dotarcia do mieszkańców z informacją o zbliżającym się terminie i konieczności złożenia ww. deklaracji. Od początku roku zrealizowaliśmy już trzy wysyłki e-mailingowe do JST, WINB i adminów oraz zorganizowaliśmy dwa spotkania GI z przedstawicielami urzędów miast wojewódzkich, podczas których m.in. zostały zaprezentowane dotychczas zrealizowane kampanie informacyjne i ich wyniki oraz omówione plany działań promocyjnych na najbliższe miesiące.

Dopełnieniem tych aktywności jest intensyfikacja kontaktów z mediami (o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym) i regularna, comiesięczna wysyłka informacji prasowych dot. CEEB oraz systematyczne publikacje o CEEB, składaniu deklaracji oraz prezentowanie najnowszych informacji statystycznych na stronie internetowej i profilu twitterowym GUNB.

Systematycznie też uaktualniamy i rozbudowujemy sekcję Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ) na naszej stronie www, w której znajdują się m.in. informacje nt. regulacji prawnych, terminów i sankcji. Na szczególną uwagę zasługuje kategoria „Jak prawidłowo wypełnić deklarację do bazy CEEB (studia przypadków)”, w której znajdują się opisy i wyjaśnienia, opracowywane na podstawie „z życia wziętych” przypadków, przesłanych do nas przez osoby wypełniające deklaracje.

Finalizujemy prace związane z odświeżeniem i zmodyfikowaniem dotychczasowej formuły newslettera GUNB, co pozwoli nam na większe bezpieczeństwo, atrakcyjność i dostarczalność korespondencji. Już w lutym 2022 r. rozpoczynamy działania promujące ten kanał komunikacji oraz pierwsze wysyłki, m.in.: informatora dla administratorów bazy CEEB.

Natomiast 19 stycznia br. opublikowaliśmy „Ranking Gmin”, który codzienne aktualizowany, obrazuje poziom wypełnienia bazy CEEB, czyli liczbę deklaracji złożonych w poszczególnych gminach. Jak możemy zaobserwować, zestawienie od momentu publikacji cieszy się dużą popularnością i zyskuje coraz większe grono odbiorców.

Na II kwartał 2022 planujemy rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii informacyjno - promocyjnej w radiu, telewizji, Internecie i prasie, która upowszechni i rozpropaguje ustawowy obowiązek składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw do CEEB  oraz pomoże w wykreowaniu jego pozytywnego wizerunku jako rozwiązania ekologicznego, wspomagającego walkę o czyste powietrze w Polsce.

Więcej o CEEB: www.ceeb.gov.pl