Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Cyfryzacja procesu budowlanego, CEEB, e-protokół na III Konwencie Pracodawców Kominiarskich

Powrót

W ramach odbywającego się 8 września 2022 r. w Skierniewicach, III Konwentu Pracodawców Kominiarskich „Cyfryzacja dokumentacji  w budownictwie – nowe wyzwania dla kominiarza”, przedstawiciele GUNB przybliżyli uczestnikom konwentu założenia i korzyści, jakie niesie ze sobą powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Na spotkaniu zaprezentowano również zasadę działania systemu ZONE oraz moduł dotyczący e-protokołu i jego funkcjonalności.
Kongres, objęty patronatem honorowym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, był doskonałą okazją do wymiany uwag i doświadczeń dla każdej ze stron.