Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako obraz naszych źródeł ciepła i narzędzie do zbierania danych o stanie technicznym budynku

Powrót

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako obraz naszych źródeł ciepła i narzędzie do zbierania danych o stanie technicznym budynku

 

21 lipca br. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda oraz Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wręczyli, podczas spotkania z mediami, statuetki Lidera CEEB gminom, które jako pierwsze zgromadziły komplet deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw ma swoim terenie do 30 czerwca.

 

- Cieszymy się, że gminy podeszły do programu z otwartością i dołożyły wszelkich starań, by zachęcić obywateli do złożenia deklaracji. Na dziś mamy już 7,3 mln złożonych deklaracji #CEEB – poinformował Minister Waldemar Buda -Tak duży sukces był możliwy przede wszystkim dzięki dużej świadomości obywateli. Polacy wiedzą, jak bardzo ważna jest dobra jakość powietrza – zaznaczył i dodał  – CEEB ma nam pokazywać pełen obraz źródeł ciepła wykorzystywanych w naszym kraju.

 

Ogłoszony w kwietniu br. przez GUNB Konkurs pod nazwą Wielki Wyścig Gmin po trofeum Lidera CEEB, zakończył się 30 czerwca br. Poniżej, dla przypomnienia, zamieszczamy jego zasady:

  • Pierwsza gmina która uzyska 90% wypełnienia bazy adresowej deklaracjami CEEB otrzyma tytuł Lidera 90 CEEB
  • W kolejnych miesiącach kolejne gminy, które uzyskały 90% będą otrzymywać ten sam tytuł Lidera 90 CEEB
  • 1 lipca 2022 r.* ogłosimy podsumowanie wyścigu i pokażemy Liderów CEEB – trzy gminy z największym pokryciem bazy adresowej – otrzymają one tytuł I, II i III Lidera CEEB.

 

Tytuł lidera 90 CEEB w maju uzyskał Zawidów, w czerwcu tytuł ten przypadł gminie Siennica Różana. Gminy (Siennica Różna i Terespol) z największą liczbą złożonych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na koniec 30 czerwca br., otrzymały podczas konferencji prasowej dyplom oraz statuetkę Lidera CEEB  za swoją pracę i jej skuteczność.

 

– Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i podgrzewał emocje zarówno wśród składających deklaracje, jak i lokalnych władz czy też instytucji zajmujących się na co dzień działaniami na rzecz ochrony powietrza. Nagrodzonym gratulujemy 100% skuteczności – podkreśliła podczas wydarzenia Dorota Cabańska.

 

I kwartał 2023 - kolejny etap CEEB

Podczas spotkania Minister Waldemar Buda zapowiedział również kolejne cele, a co za tym idzie funkcjonalności w ramach budowy Systemu ZONE, którego częścią jest CEEB.

 

-W ramach kolejnego etapu CEEB chcielibyśmy przeprowadzić audyt termoenergetyczny budynków, który dałby realny obraz obecnego ich stanu i pozwoliłby sprawnie zdefiniować potrzeby remontowe i termomodernizacyjne – poinformował media Minister Waldemar Buda.

Dla przypomnienia, 1 lipca 2021 r. uruchomiliśmy Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), realizowaną w ramach prac nad Systemem ZONE – tym samym rozpoczęliśmy proces zbierania w jednej usystematyzowanej bazie danych wszystkich niezbędnych informacji dotyczących rodzajów źródeł ciepła i spalania paliw jakie znajdują się w polskich domach.

 

Kolejnym etapem budowy Systemu ZONE będzie moduł inwentaryzacji budynków, który zapewni możliwość zbierania dodatkowych danych dot. budynków oraz ich stanu technicznego, w tym m.in. grubości ścian, dachu czy też rocznego zużycia paliw. Dzięki temu obywatele zyskają możliwość zamówienia inwentaryzacji budynku online bez konieczności wizyty w urzędzie, wraz z pełną funkcjonalnością do zarządzania swoim zamówieniem.

 

Nowa funkcjonalność pozwoli również zamówić online przegląd kominiarski. E-usługa przyczyni się zatem do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa – obywatel zyska możliwość zamówienia online przeglądu kominiarskiego. Dodatkowo dostępny będzie jednolity protokół z przeglądu, z ustandaryzowanymi danymi – zwiększy on bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości i zapewni regularność przeprowadzania przeglądów.

 

Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji budynków i przeglądów kominiarskich obywatel będzie mógł wygenerować i pobrać dokument uproszczonego audytu energetycznego, który będzie niezbędny we wnioskowaniu o przyznanie dofinansowania na termomodernizację swojej nieruchomości.

 

W Systemie ZONE będzie dostępna także możliwość wprowadzania danych z przeprowadzonej kontroli środowiskowej czy też możliwość zgłoszenia tzw. „Kopciucha”, co pozwoli organom szybciej reagować na tego typu zgłoszenia.

 

System ZONE będzie również gromadził dane, które pozwolą urzędnikom efektywniej zarządzać kwestią ubóstwa energetycznego. W planowanym module finansowym będą oni mieli dostęp do kompleksowych danych nt. udzielonego wsparcia finansowego w postaci dotacji czy zasiłku.

 

W wyniku wdrożenia nowych usług organy samorządowe zyskają ważne narzędzie wspierające m.in. wymianę starych kotłów grzewczych („tzw. kopciuchów”). Pozyskane dane będą wykorzystywane do przygotowania sprawozdań z realizacji Programów Ochrony Powietrza oraz innych zadań wynikających z lokalnych uchwał antysmogowych, planowania polityk poprawy jakości powietrza oraz wydatków w tym zakresie.  Obywatele natomiast uzyskają dostęp do informacji nt. wszystkich programów finansowania wymiany pieców i termomodernizacji, co przyczyni się do poprawy ich stanu bytowego, komfortu i jakości życia.

 

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstał w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. CEEB to ewidencja, w której zawarte są kompleksowe informacje, o źródłach ogrzewania budynków.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.