Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

CEEB dla strażników gminnych i miejskich – szkolenie GUNB

Powrót
Grafika przedstawiająca dachy domów. W górnym lewym rogu logo CEEB. W prawym górnym rogu adres strony ceeb.gov.pl

Jedną z ważnych grup użytkowników Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest straż miejska. W związku z zadaniami wykonywanymi przez strażników w module kontroli środowiskowej przygotowaliśmy specjalne szkolenie dla tej grupy użytkowników.

Szkolenie dotyczyło obsługi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W szczególności obejmowało zakres funkcjonalności modułu – kontrola środowiskowa. 

Szkolenie odbyło się online 27 marca br. Przeprowadziła je nasza ekspertka Anna Iwaniec, z Wydziału ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Kogo szkoliliśmy

Szkolenie przeznaczone było dla strażników gminnych i miejskich z województwa pomorskiego.

Straż miejska to jedna z grup użytkowników Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku. Grupa ta ma w systemie przeznaczony moduł kontroli środowiskowej. Kontrola swym zakresem obejmuje źródła ciepła i spalania paliw, gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O czym mówiliśmy

Szkolenie pozwoliło uczestnikom, krok po kroku, przejść przez podstawowe i zaawansowane funkcje systemu. Słuchacze dowiedzieli się jak:

  • obsłużyć zgłoszenie tzw. kopciucha,
  • dodać protokół kontroli środowiskowej niepowiązany ze zgłoszeniem, a wynikający z kontroli planowych, realizowanych np. w ramach wykonywania uchwały antysmogowej.