Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Budownictwo w trosce o zasoby energii. Porozumienie z NCBR

Powrót
Budownictwo w trosce o zasoby energii. Porozumienie z NCBR

21 września podpisaliśmy porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczące współpracy przy przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Celem projektu zainicjowanego przez NCBR jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię prefabrykowaną lub modułową w konstrukcji budynków.  Dotyczy to budownictwa jedno- i wielorodzinnego o zerowym lub niemal zerowym bilansie energetycznym  przy zastosowaniu instalacji wspomagających, wykorzystujących OZE. 

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która z ramienia GUNB podpisała dokument porozumienia - Budownictwo prefabrykowane i modułowe wpisuje się w dążenie do osiągnięcia celów emisyjnych w polityce klimatycznej UE. Dzisiaj w każdym sektorze gospodarki powinniśmy szukać rozwiązań oszczędnych energetycznie. Branża budowlana także powinna rozwijać się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Powstanie technologii wytwarzania tanich budynków o zerowym lub pozytywnym bilansie energetycznym jest kluczowe dla osiągnięcia w 2050 r. neutralności klimatycznej. Nowe, tanie i „szybkie” budownictwo jest niezbędne.

Podpisanie porozumienia rozpoczyna współpracę pomiędzy stronami ukierunkowaną na realizację celu klimatycznego i społecznego. Współpraca będzie obejmowała także kwestie techniczne i technologiczne.

Dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Budynki prefabrykowane i modułowe to technologia przyszłości efektywna cenowo i pozwalająca budować w bardzo krótkim czasie. Nieefektywne energetycznie budynki przynoszą wymierne straty. Marnujemy już wytworzoną energię, ponosząc niepotrzebne wydatki i zwiększając zanieczyszczenie powietrza. Jako agencja wyznaczająca wyzwania technologiczne wykorzystujemy kompetencje i zasoby własne oraz naszych partnerów, by poprawiać jakość życia ludzi, z korzyścią dla rodzimej gospodarki. Jesteśmy zorientowani na wymierne efekty, a konkretne działania, takie jak zainicjowana dziś współpraca, charakteryzują nowe inicjatywy podejmowane przez NCBR w ostatnim czasie.

Porozumienie GINB i NCBR to także zadania w obszarze opracowania zmian prawnych i przygotowania administracji publicznej, w szczególności organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, do ich wdrożenia.