Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Bazy eksploatacyjne firm transportowych jednym z elementów wspólnej kontroli służb i inspekcji

Powrót

16 marca br., w ramach wspólnego briefingu prasowego, Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego powiadomił media o wspólnej kontroli w 60 firmach transportowych.

- Na podstawie informacji zgromadzonych w dostępnych nam bazach danych, wytypowaliśmy adresy, gdzie w grę może wchodzić m.in. prowadzenie wirtualnej działalności transportowej. Wytypowano firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim. Dziś rozpoczęliśmy działania kontrolne – to pierwszy etap tak szeroko zakrojonej akcji. Pracujemy ramię w ramię z innymi służbami, aby zakres kontroli był wieloaspektowy i pozwolił nam zlikwidować nielegalne praktyki w branży, a tym samym chronić krajowy rynek transportowy – podkreślił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Jednym z elementów kontroli były miejsca będące w dyspozycji przedsiębiorcy: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

W tym obszarze w kontroli uczestniczyli również Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego (Białystok, Poznań, Częstochowa, Biała Podlaska, Wrocław).

- Nadzór budowlany koncentruje się na obiektach budowlanych. Wszystkie lokalizacje, do których dzisiaj weszli nasi kontrolerzy, zostały wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Kontrole są prowadzone przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Koncentrujemy się na kwestiach dotyczących obiektów, w szczególności tego, czy obiekty powstały w sposób legalny i czy są w sposób zgodny z przepisami wykorzystywane i użytkowane oraz czy zarządzający tymi obiektami realizują działania, które świadczą o tym, że są prowadzone okresowe kontrole tych obiektów. Naszym aspektem podstawowym jest zbadanie kwestii bezpieczeństwa osób, które w tych budynkach przebywają i pracują – mówił podczas konferencji, Michał Widelski, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Aktualne działania koordynuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który zapowiada kolejne kontrole w podobnych przedsiębiorstwach w najbliższym czasie. 

Michał Widelski Dyrektor Generalny
Konferencja prasowa