Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Bardzo blisko zakończenia prac analitycznych dla e-CRUB

Powrót
Spotkanie z Izbami

Na cyklicznym spotkaniu zespołu ds. cyfryzacji GUNB z wykonawcą elektronicznego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB omówiono status projektu. Trwają ostatnie prace analityczne dotyczące modelu danych i scenariuszy użycia. Zwieńczeniem intensywnych prac wykonanych w ostatnim miesiącu będzie projekt interfejsu programistycznego. Przedstawiciele izb samorządu zawodowego będą mieli możliwość zapoznać się z nim 4 września, po czym nastąpi rozpoczęcie prac programistycznych.

Elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB, wprowadzany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego we współpracy ze  Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, będzie gotowy dla użytkowników jeszcze w tym roku.