Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Akademia GUNB dostępna dla wszystkich

Powrót
Na grafice na granatowym tle po lewej stronie: logo Akademii GUNB i napis Zdobywaj wiedzę! oraz przycisk Sprawdź. Po prawej stronie zdjęcie młodego chłopaka w słuchawkach patrzącego na laptop. W górnym prawym rogu napis #edukacja. W dolnym prawym rogu adres strony internetowej akademia.gunb.gov.pl.

Akademia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego to platforma szkoleniowa dostępna bezpłatne. Dzięki Akademii wspieramy uczestników procesu budowlanego w realizacji ich obowiązków i uświadamiamy co do praw, a także edukujemy w zakresie udostępnianych cyfrowych narzędzi i aplikacji.

Szkolenia na Akademii dedykowane są przede wszystkim uczestnikom procesu budowlanego oraz urzędnikom z organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Niemniej może z nich skorzystać każda osoba zainteresowana tematami z zakresu budownictwa oraz wyrobów budowlanych.

Z Akademii GUNB można korzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie. 

Wystarczy wejść na stronę akademia.gunb.gov.pl i założyć konto.

Wiedza ekspercka

Kursy dostępne na platformie szkoleniowej zostały przygotowane przez ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na podstawie ich wiedzy i praktycznego, wieloletniego doświadczenia.

Baza szkoleń jest stale rozwijana. W Akademii GUNB systematycznie pojawiają się nowe szkolenia, które przygotowujemy między innymi w odpowiedzi na zgłaszane nam w ankietach sugestie i potrzeby.

Lista 26 szkoleń Akademii GUNB

Obecnie użytkownicy Akademii GUNB mogą skorzystać z 26 szkoleń. Dotyczą one m.in. usług cyfrowych wdrażanych przez GUNB (EDB, c-KOB, eBudownictwo, e-CRUB), podpisu elektronicznego i procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

Poniżej pełna lista szkoleń:

 1. Skutki i konsekwencje braku wykonania zaleceń z kontroli okresowej
 2. Odpowiedzialność karna w rozumieniu przepisów prawa budowlanego
 3. Postępowanie mandatowe
 4. Podstawy Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie
 5. Interpretacje na temat wyrobów budowlanych
 6. Postępowanie skargowe
 7. Bezpieczeństwo systemów komputerowych – wprowadzenie
 8. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego w praktyce
 9. Cyfrowy projekt budowlany
 10. e-Budownictwo. Jak wypełnić i wysłać wniosek ?
 11. Elektroniczny Dziennik Budowy w pigułce
 12. Elektroniczny Dziennik Budowy w praktyce
 13. Informacja nt. narzędzia GUGiK wspierającego działalność nadzoru budowlanego w zakresie wykrywania samowoli budowlanych
 14. Katastrofa budowlana
 15. Obowiązki właściciela lub zarządcy związane z utrzymaniem obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym
 16. Podpis elektroniczny w procesie inwestycyjno-budowlanym
 17. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 18. Pozwolenie na budowę krok po kroku
 19. Protokoły kontroli okresowych instalacji gazowych i przewodów kominowych
 20. Rozpatrywanie skarg przez organy nadzoru budowlanego
 21. System e-CRUB
 22. Zasady nadzoru rynku wyrobów budowlanych
 23. Zasady służby cywilnej i etyki służby cywilnej
 24. Zasady stosowania wyrobów budowlanych
 25. Zmiany w ustawie - Prawo budowlanym
 26. Wymogi kontroli obiektów wielkopowierzchniowych

W przygotowaniu są kolejne szkolenia.