Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

64. Konferencja Naukowa Krynica Zdrój

Powrót
Konferencja Krynica 2018 - Sala wypełniona ludźmi

17 września 2018 r., w drugim dniu 64. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa udział wziął Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek.

Konferencja w Krynicy jest inicjatywą o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Od wielu lat stanowi nieocenione źródło wiedzy zarówno dla naukowców, praktyków, profesjonalistów, jak i osób zaczynających stawiać pierwsze kroki w branży budowlanej. Myślą przewodnią części problemowej Konferencji była w tym roku Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania.

Bieżąca edycja tradycyjnie przyciągnęła środowiska akademickie, naukowe, badawcze, szerokie grono osób zawodowo związanych z budownictwem, przedstawicieli władz państwowych oraz sympatyków branży.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego był jednym z Honorowych Patronów tego wydarzenia.