Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

24 grudnia wolnym dniem dla urzędów administracji rządowej

Powrót

Kalendarz

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poniedziałek 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.
W zamian wyznaczonym dniem pracy organów administracji rządowej została sobota 15 grudnia 2018 r.