Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

2 maja dniem wolnym dla urzędów administracji rządowej

Powrót

Kalendarz

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czwartek 2 maja 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.
W zamian za wolny dzień, wyznaczonym dniem pracy dla organów administracji rządowej została sobota 11 maja 2019 r.