Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

2 901 402 deklaracji w CEEB (7.04.2022)

Powrót

Liczba deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) na 7 kwietnia 2022 roku wynosi 2 901 402.

wykres: miesięczny przyrost deklaracji

 
 Większą część stanowią deklaracje dla budynków mieszkalnych (A) – jest ich 2 793 423, w przypadku budynków niemieszkalnych (B), ta liczba wynosi 107 979.

wykres: stosunek deklaracji A do B

Dominują deklaracje dot. źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

wykres: czas uruchomienia źródła ciepła

2 563 439 deklaracji zostało złożonych przez właścicieli lub współwłaścicieli budynków (88%), 224 045 - przez zarządców (8%); nie podano odpowiedzi w 113 918 przypadkach (4%).

 wykres: deklaracje złożone przez właścicieli i zarządców

Rodzaje i liczba źródeł ciepła:

 wykres: rodzaje źródeł ciepła i spalania paliw

Zachęcamy do zapoznania się z „Rankingiem Gmin”, który przedstawia poziom wypełnienia ewidencji CEEB, tj. liczbę deklaracji złożonych w poszczególnych gminach.