Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

19 stycznia 2022: 1 mln 11 tys. 651 deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB

Powrót
Logo ZONE

19 stycznia 2022: 1 mln 11 tys. 651 deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB

wykres kołowy, stosunek deklaracji A do B, 95/5%

wykres: rodzaje źródeł ciepła i spalania paliw

Logo ZONE