Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

1 948 911 deklaracji w CEEB (14.02.2022)

Powrót

Liczba deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) systematycznie wzrasta (o średnio 40 000 deklaracji dziennie) i 14 lutego 2022 roku jest ich w ewidencji 1 948 911.

wykres: miesięczny przyrost składania deklaracji

Większą część stanowią deklaracje dla budynków mieszkalnych – jest ich 1 882 883, natomiast deklaracji dla budynków niemieszkalnych jest  66 028.

wykres kołowy: %deklaracji A do B

Dominują również deklaracje dot. źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

wykres: czas uruchomienia źródła ciepła

1 740 698 deklaracji złożyli właściciele lub współwłaściciele budynków, podczas gdy ta liczba w przypadku zarządców wynosi 141 902 (nie podano odpowiedzi w 66311 przypadkach).

wykres: deklaracje złożone przez właścicieli i zarządców

wykres: rodzaje źródeł ciepła i spalania paliw

Zachęcamy do zapoznania się z „Rankingiem Gmin”, który przedstawia poziom wypełnienia ewidencji CEEB, tj. liczbę deklaracji złożonych w poszczególnych gminach.