Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

1 218 409 deklaracji w CEEB (25.01.2022)

Powrót
1 218 409 deklaracji w CEEB

Od początku roku obserwujemy intensywny wzrost składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W ciągu niecałego miesiąca złożono ponad pół miliona deklaracji i na dziś, jest ich w bazie 1 218 409 i z godziny na godzinę ta liczba jest coraz większa.

wykres

Większą część stanowią deklaracje typu A, czyli dla budynków mieszkalnych – jest ich 1 171 531 (deklaracje typu B, dla budynków niemieszkalnych to 46 878). Dominują również deklaracje dot. źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

wykres

wykres

Warto zauważyć, że aż 1 098 156 deklaracji złożyli właściciele lub współwłaściciele budynków, podczas gdy ta liczba w przypadku zarządców wynosi 89 548.

wykres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykres: rodzaje źródeł ciepła i spalania paliw

Zachęcamy także do zapoznania się z „Rankingiem Gmin”, który jest codzienne aktualizowany. Rankig  przedstawia poziom wypełnienia bazy CEEB, tj. liczbę deklaracji złożonych w poszczególnych gminach.

Logo ZONE