Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Zbędne składniki majątku

Powrót

INFORMACJA

o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

 

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w załączeniu.

  1. Z wnioskami o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majtku ruchomego mogą występować państwowe jednostki budżetowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019  poz. 869) oraz jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Z wnioskami o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego mogą występować podmioty, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004).
  3. Zainteresowanie nabyciem składników rzeczowych majątku ruchomego mogą zgłaszać wszystkie osoby fizyczne lub prawne.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie oraz o dokonanie darowizny, a także oferty kupna składników majątku ruchomego należy składać w terminie do 1 września 2020 r. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /GUNB/skrytka lub poczty elektronicznej: administracja@gunb.gov.pl.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Biura Administracyjno-Finansowego – tel. 22 661 94 35 (w godz. 8.00 -12.00).

 

Załącznik:

  1. Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
  2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego