Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności
baner - link -  szczepimy sie

Wyniki naboru

Powrót

Informacje o wynikach naboru w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, Warszawa

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. promocji
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM72271
Data ukazania się ogłoszenia16.12.2020 r
Wynik naboru

Wybrana kandydatka: Marta Kołodziej, Warszawa

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. technicznych
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71945
Data ukazania się ogłoszenia08.12.2020 r
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. analiz biznesowych
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71944
Data ukazania się ogłoszenia07.12.2020 r.
Wynik naboru

Wybrany kandydat: Paweł Gałat, Grodzisk Mazowiecki

 

StanowiskoRadca GINB ds. prawnych
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM72283
Data ukazania się ogłoszenia16.12.2020 r
Wynik naboruWybrany kandydat: Wiktor Grudzień, Warszawa

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. architektury
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM72050
Data ukazania się ogłoszenia09.10.2020 r.

 

Stanowiskonaczelnik Wydziału ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM72279
Data ukazania się ogłoszenia16.12.2020 r.
Wynik naboru

anulowano nabór

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. bezpieczeństwa
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM72455
Data ukazania się ogłoszenia22.12.2020 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowiskostarszy inspektor ds. orzecznictwa
Departamet/BiuroDepartament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71380
Data ukazania się ogłoszenia23.11.2020 r.
Wynik naboru

anulowano nabór

 

Stanowiskostarszy inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli
Departamet/BiuroDepartament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM72045
Data ukazania się ogłoszenia9.12.2020 r.
Wynik naboru

nie zatrudniono kandydatki/kandydata

 

Stanowiskostarszy inspektor ds. kontroli
Departamet/BiuroDepartament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM72044
Data ukazania się ogłoszenia9.12.2020 r.
Wynik naboru

nie zatrudniono kandydatki/kandydata

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. technicznych 
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM72020
Data ukazania się ogłoszenia8.12.2020 r.
Wynik naboru

nie zatrudniono kandydatki/kandydata

 

Stanowiskostarszy inspektor ds. kontroli 
Departamet/BiuroDepartament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71328
Data ukazania się ogłoszenia23.11.2020 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. rozwoju usług cyfrowych w budownictwie  
Departamet/BiuroBiuro Organizacyjne
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71621
Data ukazania się ogłoszenia27.11.2020 r.
Wynik naboru

Wybrana kandydatka: Maria Ostaszewska-Cichocka, Warszawa

 

Stanowiskostarszy inspektor ds. kontroli, w tym w zakresie realizacji projektu PT POIiŚ 
Departamet/BiuroDepartament Wyrobów Budowlanych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71267
Data ukazania się ogłoszenia19.11.2020 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowiskostarszy inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli 
Departamet/BiuroDepartament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71330
Data ukazania się ogłoszenia23.11.2020 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. architektury 
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71202
Data ukazania się ogłoszenia17.11.2020 r.
Wynik naboru

anulowano nabór

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. technicznych 
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71204
Data ukazania się ogłoszenia17.11.2020 r.
Wynik naboru

nie zatrudniono kandydatki/kandydata

 

Stanowiskogłówny specjalista ds. analiz biznesowych
Departamet/BiuroDepartament Prawny
Nr ogłoszenia w BIP KPRM71197
Data ukazania się ogłoszenia17.11.2020 r.
Wynik naboru

nie zatrudniono kandydatki/kandydata

 

Stanowiskostarszy inspektor ds. kontroli, w tym w zakresie realizacji projektu PT POIiŚ 
Departamet/BiuroDepartament Wyrobów Budowlanych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM70645
Data ukazania się ogłoszenia31.10.2020 r.
Wynik naboru

Wybrany kandydat: Marek Nieżurawski, Warszawa

 

Stanowiskostarszy inspektor ds. kontroli w zakresie realizacji projektu PT POIiŚ 
Departamet/BiuroDepartament Wyrobów Budowlanych
Nr ogłoszenia w BIP KPRM70622
Data ukazania się ogłoszenia31.10.2020 r.
Wynik naboru

nie zatrudniono kandydatki/kandydata

  

Stanowiskostarszy inspektor ds. kontroli
Departamet/BiuroDepartament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
Nr ogłoszenia w BIP KPRM70341
Data ukazania się ogłoszenia23.10.2020 r.
Wynik naboru

nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata