Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Wartość majątku

Powrót

STAN MAJĄTKU GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU.

Lp.WyszczególnienieWartość w zł
IMAJĄTEK TRWAŁY18 127 049,34
1Środki trwałe
w tym:
grunty
budynek
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
18 119 699,34
 
13 342 664,14
4 124 436,24
517 246,26
135 352,70
2Wartości niematerialne i prawne7 350,00

Uwaga: Wartość składników majątku wykazano według ich wartości bilansowej.

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE GUNB:

  • budynek w Warszawie przy ul. Kruczej 38/42