Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Rady, komisje

Powrót

Organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych jest Rada Wyrobów Budowlanych, działająca na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.).

W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego spośród osób:

 • rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej lub
 • dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych.

W posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych biorą udział przedstawiciele ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

 • Pan Łukasz Rymarz - Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Przewodniczącym Rady Wyrobów Budowlanych jest Pan Ryszard Kowalski.

Członkowie Rady Wyrobów Budowlanych:

 • Ewa Błazik-Borowa
 • Jan Bobrowicz
 • Jan Cipiur
 • Wojciech Gunia
 • Edyta Hajtka-Komorowska
 • Dariusz Łazęcki
 • Katarzyna Mróz
 • Dorota Podsiedzik-Malec
 • Mariusz Ścisło
 • Ryszard Trykosko
 • Stanisław Kańka