Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Planowane dochody i wydatki

Powrót

BUDŻET GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
(według ustawy budżetowej na rok 2019)

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany

WYDATKI23 850 tys. zł
z tego:
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
1 166 tys. zł
DOCHODY127 tys. zł

dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

WYDATKI         4 tys. zł