Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Planowane dochody i wydatki

Powrót

BUDŻET GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
(według ustawy budżetowej na rok 2022)

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany

DOCHODY 348 tys. zł
WYDATKI z tego: 64 400 tys. zł
budżet państwa, w tym: 46 194 tys.zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 tys. zł
wydatki bieżące jednostki 36 907 tys. zł
wydatki majątkowe 4 430 tys. zł
współfinansowanieprojektów z udziałemśrodkówUE 4 825 tys. zł
budżet środków europejskich 18 206 tys. zł