Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności
baner - link -  szczepimy sie

Ochrona danych osobowych

Powrót

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako administrator danych osobowych, wyznaczył Panią Monikę Niedobecką na Inspektora Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodatgunb [dot] gov [dot] pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego adres: /GUNB/skrytka .