Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Ochrona danych osobowych

Powrót

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako administrator danych osobowych, wyznaczył Panią Katarzynę Filipczyk-Trelę na Inspektora Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@gunb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego adres: /GUNB/skrytka .