Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powrót

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Na podstawie art. 88 ust. 3i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) ogłasza się wynik naboru:

1)   Nazwa i adres urzędu:                Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

                                                               ul. Krucza 38/42

                                                               00-926 Warszawa

2)   Stanowisko:                                   Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3)   Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:  Pani Dorota Cabańska (Łomianki)