Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

KWZWB

Powrót

Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym - cz. 2 – decyzje wydane od 1 stycznia 2022 r.

W związku ze zmianą sposobu przekazywania oraz publikacji informacji o wyrobach budowlanych, które podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami z ustawy o wyrobach budowlanych na stronie internetowej GUNB, informacje o ww. wyrobach zakwestionowanych decyzjami
wydanymi przed 2022 r. znajdują się w poniższym wykazie:

KRAJOWY WYKAZ ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH
podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

 

Nr karty wyrobu budowlanego

Nazwa wyrobu budowlanego

Producent
(Nazwa i adres)

Data decyzji
decyzji

Kod
decyzji*)

1

2

3

4

5

868 Taśma kalenicowa typu V-roll MAT szer. 370 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
869 Taśma kalenicowa typu V-roll GEO szer. 230 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
870 Taśma kalenicowa typu V-roll GEO szer. 370 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
871 Taśma kalenicowa typu V-roll GEO szer. 310 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
872 Taśma kalenicowa typu V-roll MAT szer. 310 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
873 Taśma kalenicowa typu V-roll MAT szer. 230 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
874 Taśma kalenicowa typu V-roll MIKRO szer. 225 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
875 Taśma kalenicowa typu V-roll ALU szer. 300 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
876 Taśma kalenicowa typu V-roll MIKRO szer. 300 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
877 Taśma kalenicowa typu V-roll ALU szer. 225 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
878 Taśma kalenicowa typu BLACH GEO szer. 180 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
879 Taśma kalenicowa typu BLACH GEO szer. 240 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
880 Taśma kalenicowa typu BLACH MAT szer. 240 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
881 Taśma kalenicowa typu BLACH MAT szer. 180 mm, dł. 5,0 mb Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk, ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 29.12.2016 r. 5 O
889 Właz plastikowy STANDARTPARK kl. A15, 800, H-82 mm, EN 124, oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Właz o klasie obciążenia A15 EN 124-6, Artykuł: 35288-20, 35288-22, 35288-24 LLC „Standart-Park" biuro 6, ul. Brodiwska 44, Ternopil, 46002 Ukraina 30.06.2021 r. 5
890 Właz kompozytowy polimeropiaskowy STANDARTPARK kl. A15, 600, H 7cm EN 124, oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Właz o klasie obciążenia A15 EN 124-6, Artykuł: 30298-30, 30298-32 LLC „Standart-Park" biuro 6, ul. Brodiwska 44, Ternopil, 46002 Ukraina 29.06.2021 r. 5
891 Elastyczna, wielowarstwowa izolacja
refleksyjna TERM-STOP-3
o niepowtarzalnym kodzie
identyfikacyjnym typu wyrobu: TERM-STOP 3 (potrójna warstwa
o grubości 9 [mm])
LENA Ewelina Malanda - Świerże, ul. Jana Pawła II 109,
22-175 Dorohusk
01.03.2022 r. 5

Objaśnienia:

*) - Wpisuje się następujące kody decyzji:

"1"

zakaz dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę oraz nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego przez producenta lub importera (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustawą”),

"2"

nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy),

"3"

zakaz obrotu wyrobem budowlanym (art. 30 ust. 2 ustawy),

"4"

nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy),

"5"

nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 2 ustawy),

uzupełnione, jeżeli jest taka potrzeba, następującymi indeksami dolnymi:
O - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego wraz z obowiązkiem producenta, importera lub sprzedawcy odkupienia wyrobu budowlanego na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31a ust. 1 ustawy),
Z - nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31a ust. 3 ustawy).

 

 

30.06.2021 r.