Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Konkurs

Powrót


 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

"Małe budownictwo - duże korzyści"

 

 

Masz pomysł na idealny budynek rekreacyjny? Studiujesz architekturę bądź kierunek inżynierski? Zgłoś swój udział w nowym Konkursie architektonicznym GUNB. Zgłoszenie możesz wykonać indywidualnie bądź w grupie.

 

TRZY TEMATY DO WYBORU

Twoja praca konkursowa może być przygotowana dla jednego z wymienionych niżej tematów:

1 - Opracowanie projektu modelowego budynku rekreacji indywidualnej.

2 - Inżynieria budynków rekreacyjnych.

3 - Praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Złożenie pracy konkursowej jest bardzo proste. Możesz to zrobić wykorzystaniem formularza online dostępnego pod adresem: https://pracekonkursowe.gunb.gov.pl

 

NAGRODY

W Konkursie mogą zostać przyznane następujące kategorie nagród:

  • Nagrody pieniężne:

10.000 zł – I miejsce,

6.000 zł – II miejsc,

4.000 zł – III miejsce.

  • Wyróżnienia - po 2.000 zł.
  • Nagrody rzeczowe - statuetki i dyplomy.

 

WYNIKI KONKURSU

Temat 1

I Nagroda - Piotr Wojtowicz (numer pracy 000007)

II Nagroda - Michał Kasper (numer pracy 180101)

III Nagroda - Joanna Owsiak, Magdalena Obszyńska, Aleksandra Paradysz (numer pracy 165734)

Wyróżnienie - Michał Sapuła (numer pracy 222091)

 

Temat 2

I Nagroda - Artur Gała (numer pracy 830271)

II Nagroda - Zlata Hrabtsevich (numer pracy 487139)

III Nagroda - Jakub Gołda (numer pracy 258093)

 

Temat 3

I Nagroda - Alicja Pytka (numer pracy 938726)

II Nagroda - Matylda Grojec, Joanna Mikoajec (numer pracy 420367)

III Nagroda - Mateusz Binda (numer pracy 261099)

Wyróżnienie - Justyna Zwiernik (numer pracy 931139)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin konkursu dla studentów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4