Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Komórki organizacyjne

Powrót

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego można uzyskać np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl albo w prospekcie opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki pt. „Podpis elektroniczny - sposób działania, zastosowanie i korzyści”

Natomiast na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących uzyskania informacji publicznej, GUNB nie udzieli odpowiedzi.”

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Departamenty - realizujące zadania merytoryczne GINB

Dyrektor Agnieszka Jędrzejczak-Syrek

 • (22) 661-82-81
 • (22) 629-52-58
 • dpratgunb [dot] gov [dot] pl

Dyrektor Daniel Biegalski

 • (22) 661-83-93
 • (22) 661-92-16
 • doaatgunb [dot] gov [dot] pl

Dyrektor Robert Wiktorski

 • (22) 661-83-60
 • (22) 661-94-65
 • donatgunb [dot] gov [dot] pl

Dyrektor Iwona Świderska

 • (22) 661-83-61
 • (22) 661-92-19
 • dikatgunb [dot] gov [dot] pl

Dyrektor Tomasz Osiecki

 • (22) 661-93-03
 • (22) 629-30-89
 • dswatgunb [dot] gov [dot] pl

Dyrektor Roman Sobczak

 • (22) 661-80-68
 • (22) 661-91-95
 • dwbatgunb [dot] gov [dot] pl

Biura - realizujące zadania dotyczące obsługi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dyrektor Marcin Cudak

 • (22) 661-83-15
 • (22) 629-49-01
 • boratgunb [dot] gov [dot] pl

Dyrektor Wioleta Krzemień

 • (22) 661-93-07
 • (22) 629-65-76
 • bafatgunb [dot] gov [dot] pl

Naczelnik Anna Piotrowska

 • (22) 661-92-18

Olga Petelczyc

 • (22) 661-92-42

Katarzyna Błaszczyk

 • (22) 661-92-42