Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

GINB na tle administracji budowlanej w Polsce

Powrót

Przedstawiony rysunek prezentuje związki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z poszczególnymi organami administracji publicznej działającymi w obszarze budownictwa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod hasłem Administracja w budownictwie.

schemat nadzoru budowlanego