Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

64 / 2017

Powrót
Rok: 
2017
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Dane identyfikujące: 

Ceresit CM 11 Comfort
Klej cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie EN 12004:2007+A1:2012 C1T
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CM 11


Zakład Produkcyjny w Stąporkowie
26-220 Stąporków - Stara Góra
Oznaczenie serii:

01 2000394751 26/08/16 10:07

Zastosowanie: 

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Do mocowania płytek ceramicznych (glazura, terakota), cementowych i kamiennych (oprócz marmuru), na nieodkształconych podłożach takich jak: beton (wiek powyżej 3 miesięcy), jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni), tynk cementowy i cementowo-wapienny (wiek powyżej 28 dni). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Mandat: 
Grupa wyrobów: 
Kleje budowlane
Producent: 

Producent:
Henkel Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Specyfikacja techniczna: 

EN 12004:2007+A1:2012

Zasadnicze charakterystyki: 

Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa (spełnia)

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego: przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia)

Metody badań: 

PN-EN 1348:2008, p.8.2

PN-EN 1348:2008, p.8.4

PN-EN 1348:2008, p.8.3

PN-EN 1348:2008, p.8.5

Rodzaj próbki: 
Uwagi: 
Sprawozdzanie badań: