Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

63 / 2017

Powrót
Rok: 
2017
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

ul. Wilcza 8,

26-610 Radom

Dane identyfikujące: 

Grzejnik do c.o. DALIS DT
wymiary: 500 x 1154mm biały 9016 błyszczący, standard
index: DT005001154014020000
Data produkcji: 09-16

Zastosowanie: 

Według deklaracji właściwości użytkowych:
do ogrzewania pomieszczeń
w instalacjach centralnego ogrzewania,
w systemach zamkniętych.

Mandat: 
Grupa wyrobów: 
Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń
Producent: 

Producent:
Inżynierska Agencja Projektowo-Budowlana „ENIX” Spółka z o.o.

ul. Domagały 1,

30-841 Kraków

Specyfikacja techniczna: 

PN-EN 442-1:2015-02

(EN 442-1:2014)

Zasadnicze charakterystyki: 

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

Metody badań: 

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

Rodzaj próbki: 
Uwagi: 
Sprawozdzanie badań: