Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

62 / 2017

Powrót
Rok: 
2017
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

FERROCARBO Sp. z o.o.

Zakład Badań Laboratoryjnych, Kraków
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Dane identyfikujące: 

CEMENT MAX 32,5R cement powszechnego użytku CEM IV/B(V) 32,5R
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1023-CPR-0669 P


Zakład produkcyjny nr 1: ul. Gminna 42,

42-200 Częstochowa
Data produkcji: 2016.09.16

Zastosowanie: 

do przygotowania betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Mandat: 
Grupa wyrobów: 
Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne
Producent: 

Producent:
Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna

ul. Gminna 42, 42-200 Częstochowa

Specyfikacja techniczna: 

EN 197-1:2011

Zasadnicze charakterystyki: 

Skład i składniki (spełnia)

Wytrzymałość na ściskanie:

- wczesna (spełnia)

- normowa (spełnia)

Czas wiązania (spełnia)

Stałość objętości:

- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3 (spełnia)

Zawartość chlorków (spełnia)

Metody badań: 

CEN TR 196-4:2007

PN-EN 196-1:2006

PN-EN 196-3+A1:2011

PN-EN 196-3+A1:2011

PN- EN 196-2:2013-11

PN- EN 196-2:2013-11

Rodzaj próbki: 
Uwagi: 

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu poz. 315 w wykazie Wyniki badań próbek rok 2016