Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

49 / 2017

Powrót
Rok: 
2017
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8

31-983 Kraków

Dane identyfikujące: 

KLEJ DO PŁYTEK F-200 CEMENTOWY, O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH,
O ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE, O WYDŁUŻONYM CZASIE OTWARTYM C2TE

Miejsce produkcji: ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 3, ul. M.J. Piłsudskiego 54

26-332 Sławno;

Oznaczenie partii/serii: data produkcji 16.01.17;
Rok produkcji: 2017;

Zastosowanie: 

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym C2TE do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz
(wg deklaracji właściwości użytkowych)

Mandat: 
Grupa wyrobów: 
Kleje budowlane
Producent: 

Producent:
FRANSPOL Sp. z o.o.,

ul. Fabryczna 10,

62-510 Konin

Specyfikacja techniczna: 

EN 12004:2007+A1:2012

Zasadnicze charakterystyki: 

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa
(nie spełnia)

Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

Metody badań: 

PN-EN 1348:2008:
p. 8.2

PN-EN 1348:2008:
p. 8.4

PN-EN 1348:2008:
p. 8.3

PN-EN 1348:2008:
p. 8.5

Rodzaj próbki: 
Uwagi: 
Sprawozdzanie badań: