Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

347 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice

Dane identyfikujące: 

Żebrowana stal w kręgach B500B o śr. 16,0 mm do zbrojenia betonu

Wytop 82945

Świadectwo odbioru: 4225

Zastosowanie: 

Żebrowana stal w kręgach B500B jest przeznaczona do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych według zasad określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 dla stali klasy B o charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa.

Grupa wyrobów: 
Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu
Producent: 

B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH Woltersdorfer
Straβe 40
14770 Brandenburg

upoważniony przedstawiciel producenta:
Nezer S&C
ul. Racławicka 3
70-811 Szczecin

Specyfikacja techniczna: 

ITB-KOT-2017/0299 wydanie 1

Zasadnicze charakterystyki: 

Granica plastyczności
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie
(spełnia)

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

Minimalny współczynnik użebrowania
(spełnia)

Metody badań: 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Uwagi: 

POIiŚ

Sprawozdzanie badań: