Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

300 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Dane identyfikujące: 

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu CELSTAL B500SP fi 20

Wytop HO569217
Świadectwo odbioru nr 235391113

Zastosowanie: 

Zgodnie KDWU:
Pręty są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji betonowych

Grupa wyrobów: 
Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu
Producent: 

CELSA HUTA OSTROWIEC
Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Specyfikacja techniczna: 

PN-H-93220:2018-02

Zasadnicze charakterystyki: 

Granica plastyczności
(spełnia)

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

Metody badań: 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Uwagi: 

POIiŚ

Sprawozdzanie badań: