Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

299 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Dane identyfikujące: 

Optosan TrassFeinputz
25 kg

Oznaczenie serii/partii:
121 0180 148 TRASSFEINPUTZ 0,5 25 kg
121 0183 148 TRASSFEINPUTZ 0,5 25 kg

Zastosowanie: 

wg deklaracji właściwości użytkowych: ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa tynkarska do wewnątrz i zewnątrz klasy GP CS II

Grupa wyrobów: 
Wyroby do wznoszenia murów
Producent: 

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Rząsawska 40/42,
42-209 Częstochowa, Polska

Specyfikacja techniczna: 

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Zasadnicze charakterystyki: 

Absorpcja wody (spełnia)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

Metody badań: 

PN-EN 1015-18:2003

PN-EN 1015-12:2016-08

PN-EN 1015-19:2000
+ A1:2005

Uwagi: 

POIiŚ