Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

288 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Dane identyfikujące: 

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana fi 12

Wytop 590801
Świadectwo odbioru nr 3.1 (83536007 590801E216)

Zastosowanie: 

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych

Grupa wyrobów: 
Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu
Producent: 

CMC Poland
Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Specyfikacja techniczna: 

PN-H-93220:2018-02

Zasadnicze charakterystyki: 

Granica plastyczności
(spełnia)

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

 

Metody badań: 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Uwagi: 

POIiŚ

Sprawozdzanie badań: