Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

274 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Dane identyfikujące: 

Zaprawa wyrównująca do wewnątrz i na zewnątrz CEKOL ZW-04 22 kg

Ean: 5 906474 040229
09-2022
21124 13:42/B

Zastosowanie: 

wg DWU:
EN 13813:2002 Podkład podłogowy na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

EN 998-1:2016 Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), wytwarzana w zakładzie, przeznaczona do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Grupa wyrobów: 
Wyroby do wznoszenia murów
Producent: 

CEDAT
Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19
80-298
Gdańsk

Specyfikacja techniczna: 

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Zasadnicze charakterystyki: 

Absorpcja wody (spełnia)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

Metody badań: 

PN-EN 1015-18:2003

PN-EN 1015-12:2016-08

PN-EN 1015-19:2000
+ A1:2005