Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

228 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Dane identyfikujące: 

Papa asfaltowa na osnowie z tektury budowlanej IZOLATKA I/333

Ean 5 908238 610013
26.10.2020
Partia: 20P003402 ZM:2B

Zastosowanie: 

wg deklaracji właściwości użytkowych:
izolacja przeciwwilgociowa (typ A)

Grupa wyrobów: 
Membrany
Producent: 

„Izolacja Matizol"
Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

Specyfikacja techniczna: 

EN 13969: 2004
EN 13969:2004/A1:2006

Zasadnicze charakterystyki: 

Wodoszczelność
(nie spełnia)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
wzdłuż
(nie spełnia)
w poprzek
(nie spełnia)

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

Metody badań: 

PN-EN 1928:2002 metoda A

PN-EN
12311-1:2001

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdzanie badań: