Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

213 / 2021

Powrót
Rok: 
2021
Oznakowanie: 
Jednostka badająca: 

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Dane identyfikujące: 

Optosan TrassInjekt 20 kg
121 0067 140 TRASSINJEKT 20 KG

Zastosowanie: 

wg deklaracji właściwości użytkowych: ściany murowane, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym G M5

Grupa wyrobów: 
Wyroby do wznoszenia murów
Producent: 

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rząsawska 40/42
42-209 Częstochowa Polska

Specyfikacja techniczna: 

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Zasadnicze charakterystyki: 

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

Absorpcja wody
(spełnia)

Metody badań: 

PN-EN 1015-11:2020-04

PN-EN 1015-18:2003

Uwagi: 

POIiŚ